ระบบบันทึกการสอนรายคาบ
ภาคเรียนที่ 1/2567


  คู่มือการใช้งาน (สำหรับครูผู้สอน)

  Download ไฟล์ Excel บันทึกคะแนน

  บันทึกคะแนน Online
 

ผู้ดูแลระบบ : ครูอภิญญา ทะแกล้วพันธุ์    โทร. 0882676156
เจ้าหน้าที่ เข้าสู่ระบบ